Kontaktuppgifter

Flitiga Liza AB
Box 7066
300 07 HALMSTAD
035-35 1 35

Besöksadress: 
Lummervägen 5
Org. nr 556827-4020
Bankgiro 5561-2865
Åsa Malmborg
Vd och grundare av
Flitiga Liza AB