Flitiga Liza AB
- 12 år med städtjänster

Uppstarten

I augusti 2007 startade jag Flitiga Liza.
2010 ombildade jag företaget till aktiebolag.


Först var det att klura ut namnet på företaget...

Det var viktigt för mig att det var ett namn som talade om hur företaget arbetade!

Jag kom på den gamla blomman Flitiga Lisa, vilket också talar om att man är Flitig och arbetssam!
Tyvärr var domänen-namnet redan upptaget med Lisa!
Men den var inte upptagen med z i Liza!

Så därför blev stavningen Flitiga Liza med z.

Jag kan allt! Bara du lär mig!

Den första serviceassistenten anställdes sommaren 2008.

Antalet anställda är i dag uppe i 8 personer, och vid arbetstoppar tar vi in extrapersonal.

Idag så utbildar jag ny personal, de får både praktik och teori.
De går ut tillsammans med mig, och när jag anser att de håller den höga kvaliten som Flitiga Liza AB står för, får de ta sig an sina egna uppdrag.

Arbetsplatsträffar (APT) försöker vi ha en gång i månaden.

Flitiga Liza AB = Ett seriöst företag!

Redan då jag anställde den första medarbetaren skaffade jag kollektivavtal, vi har detta hos Almega (Hemserviceföretagen).

Vår motpart är Kommunal.

För mig har det varit viktigt att tänka seriöst!
Hur skulle jag vilja att ett serviceföretag  jag anlitade var?
Det har varit och är min stora ledstjärna!

Flitiga Liza AB

Din hjälp i vardagen