Utbildning - Flitiga Liza Academy

All ny personal genomgår en ordentlig introduktion, både teori och praktik ingår.

Utbildning sker kontinuerligt.
Arbetsplatsträffas (APT) har vi varannan vecka där även uppdatering av företagets olika policys görs återkommande.

Flitiga Liza AB

Din hjälp i vardagen