Dödsbon/Tömningar

Flitiga Liza åtar sig även uppdrag av dödsbon.

Ett vanligt uppdrag är att de anhöriga har delat upp en del av bohaget och att vi sedan tömmer villan/lägenheten på resten av bohaget.
Vill man vara säker på att bohaget kommer någon till nytta får man först och främst ordna med detta själv.

Vi brukar kontakta Erikshjälpen, Byring & Bråte för hämtning. Om de har möjlighet att hämta inom vårt tidsschema så görs det, annars går tyvärr bohaget till tippen.
Vi har ingen möjlighet att magasinera.
 

Varje uppdrag är unikt och vi lämnar alltid ett fastpris till Er på städningen.
Tömningen av bohaget sker på löpande räkning, vi kan endast uppskatta tidsåtgången.

Mejla för mer info

Flitiga Liza AB

Din hjälp i vardagen